Avgifter mm
Medlemsavgift: 250:- (gäller samtliga på samma adress)
Bryggplatsavgift: 800:-
Traileravgift: 400:- (medlemsavgift, men ej hamnavgift)
Landplatsavgift: 400:-
Stuga / Båtbod: 100:-
Hamnavgift: 600:- (behöver bara betalas om man har båtplats)
Exempel: Bryggplatsmedlem; 250+800+600=1650:-, Trailermedlem: 250+400=650:-

Bom vid sjösättningsrampen: 50:- / Öppning

Vid frågor om båtplatser eller nytt medlemskap, kontakta hamnkapten
Christoffer Snaula 076-876 10 09


Postgiro: 57 12 84-9

Medlemsförmåner
Båtklubbens medlemmar har följande förmåner som medlem i klubben.

Hamnstuga, för grillning och samkväm. Det finns varmt/kallt vatten, liten spis och ugn, Kylskåp, bestick, grytor mm.
Om flera personer vill använda stugan samtidigt, så får man samsas om utrymmet. Stugan ska städas och göras i ordning efter användande.

Båtvagn upp till 5,5 meter/1000kg. Båtvagnen återlämnas i bef skick. Ev skador betalas av den som lånar vagnen.
Kontakta Håkan karlsson 070 555 13 71 om du vill låna båtvagnen.

Fisk-rök, för varmrökning. Ved medtages av den som lånar röken.
Kontakta Henrik Karlsson 070 533 97 40 om du vill låna röken.

Rensbord för fisk finns uppställda i båthamnen.

Vatten och El på bryggorna.

Uppställning av båttrailer/Båtvagn vid klubbstugans område.
Endast i mån av plats. Vagnarna skall stå på betongplattan, ej utanför.
Kontakta hamnkapten vid frågor. Christoffer Snaula 076-876 10 09

Vid frågor, kontakta någon i styrelsen.


Trivselregler
Medlemsavgiften och båtplatsavgiften skall vara betald senast angivet datum på inbetalningskort. Ingen påminnelseavgift, du blir struken ur registret och anmodas att lämna tillbaka eventuella nycklar som används till båtklubbens egendomar.
Om båtplats inte utnyttjas skall detta anmälas snarast möjligt, dock senast datum för betalning av medlemsavgift. Detta ger möjlighet för Diö Båtklubb att tillfälligt hyra ut plats till någon i båtplatskön. Tillfällig uthyrning sker genom Diö Båtklubb. (max 1 säsong)
Innehavaren får Ej själv hyra eller låna ut sin båtplats.

Ansvarsförsäkring är ett minimum för varje båtägare. Försäkringsnummer ska uppges till båtklubben, vid förfrågan.

Innehavare av båt ansvarar för att båten ligger säkert förtöjd.
Översyn av förtöjningar skall göras varje säsong.
Rep och knopar kontrolleras. Bojkätting och tyngd kontrolleras.
 
Bojtyngd skall vara så pass tilltagen så att du med vanlig handkraft ej kan dra in båten mot brygga eller närliggande båt.

Innehavare av båt anskaffar sin egen boj, kätting och bojtyngd samt övrigt förtöjnings-material.

 
Vid påpekande skall bristerna åtgärdas.
Diö Båtklubb har rätt att ta upp båten då påpekade brister ej rättats till.
 
Endast medlem har möjlighet att kvittera ut nyckel till båtklubbens stuga vid hamnen. Den medlem som har öppnat stugan har ansvar för att det blir låst, samt att det städas upp efter användande.
 
Nyckeln är personlig och får Ej lånas ut.


Trevlig Båt-sommar önskar
Styrelsen Diö Båtklubb.